.үч.чекит..үч.чекит.
Жазылыңыздар
Шайтан алгыр, Билл Гейтс жана 5G!
Сүрөтчүнүн көзү менен азыркы дүйнөдө болуп жаткан кырдаалды талдоону чечтик. Ойду толгой турчу сүрөттөргө назарыңызды бурабыз.
Жашыруун аракет теориясы кайдан пайда болот?
Эмне үчүн Covid -19 жашыруун аракет теориясынын объектиси болуп калды? Кимдер эмне үчүн аны ойлоп табышты? Деги эле, жашыруун аракет теориясынын пайда болуу себеби эмнеде?