.үч.чекит..үч.чекит.
Жазылыңыздар
Саясий жактан сабаттуумунбу?
«Саясаттын мага тиешеси жок». Хмм. Чын элеби? Биздин Элмурат деле ошондой ойдо болчу. Бирок, бүгүн минтип саясий сабаттуулук жөнүндө жазып отурат. Эмнеге десеңиз, макалага баш багыңыз.
Кинофейкпи же тасма сыйкырыбы?
Келгиле, кинонун сыйкыры бурмалоолорду кандайча жасайт экенин билип алалы, кантсе да көпчүлүк адамдар тасмадагы каталарды айкын факт катары кабыл алышат.
Нобель? Шнобель!
Дүйнөдө олуттуу илимий ачылыштардан тышкары, адегенде күлкүнү келтирген, андан кийин ойго салган изилдөөлөр болуп турат. Абройлуу көз караш менен алар көңүлгө алынбаганы менен, атайын сыйлыкка татыган учурлары болот. Ал кандай сыйлык болду экен...
Ч.Айтматовдун чыгармалары окурмандын ой-жүгүртүүсүнө кандай таасир берет?
Улуу жазуучу өз чыгармалары аркылуу окурмандардын сынчыл ой-жүгүртүүсүнө жана көз караштарына тийгизген таасири тууралуу Нургазы жана Элинанын пикирлерин окуңуз.
Кантип мен калпты таратып сала жаздадым
Башкалардан таркатма билдирүүлөр келгенде «кантип ушундай болбогон нерселерди жиберишет, буга ишенип болобу?!» деп таң калчу элем, эми анык ошол «болбогон нерсени» өзүм таркатып отурганыма уялдым.