.үч.чекит..үч.чекит.
Жазылыңыздар
Ушуга кантип ишендик? Элди дүрбөткөн 7 фейк
Кайсы бир фейк жаңылыктарга өз убагында ишенип, убакыт өткөндөн кийин «ушуга кантип ишендик?» деп, кээде күлүп да калабыз. Келиңиз, элдин үшүн алган, ошол биз ишенген окуяларды чогуу эстеп көрөлү.
Имиштин жаратылышы
Имишти калп деп атоого мүмкүнбү? Бул чакан макалада имиштердин жаралуусу, эл арасында тарап кетүүсү жана адамдардын аларга ишенүү себеби жөнүндө сөз кылабыз.