.үч.чекит..үч.чекит.
Жазылыңыздар
Социалдык долбоорлоо же кантип идеяны ишке ашыруу керек
«IdeaFEST: идеялардан баштап ишке ашырууга чейин» аттуу биринчи жаштар онлайн-фестивалындагы мастер-класстан тезистер
Интерактивдүү илгерилетүү же социалдык долбоорлордо мультимедиялык куралдарды жана сторителлингди кантип колдонуу керек
«IdeaFEST: идеялардан баштап ишке ашырууга чейин» аттуу биринчи жаштар онлайн-фестивалындагы мастер-класстан тезистер
Фандрайзинг же сонун идея болсо, ресурстарды кантип табууга болот
«IdeaFEST: идеялардан баштап ишке ашырууга чейин» аттуу биринчи жаштар онлайн-фестивалындагы мастер-класстан тезистер
Социалдык долбоорлорду илгерилетүү же эффективдүү маалымат кампанияны кантип уюштуруу керек
«IdeaFEST: идеялардан баштап ишке ашырууга чейин» аттуу биринчи жаштар онлайн-фестивалындагы мастер-класстан тезистер